Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Български
Bălgarski

BulgarianListen?

Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 

Translation: Reinhard F. Hahn & Milen Shukadarov (Милен Шукадаров)

Locations: Seattle, Washington, USA; Hyannis, Massachussets, USA

Facilitation: Mike Szelog

Language information: [Click]Click here for different versions. >
Мушитрънчето

Гнездето на мушитрънчето беше в бараката. Един ден двете стари мушитрънчета излетаха, да донесат храна за техните млади, и оставиха малките съвсем сами.

Малко по-късно бащата мушитрънче се връща вкъщи.

„Какво се е случило тук?“ казва той, „кой ви нарани, деца? Вие сте напълно ужасени!“

„Ах, татко,“ казват те, „някаво голямо плашило беше тук, преди малко. То изглеждаше толкова яростно и ужасно! То надзърна в гнездото ни с големите си очи. Това ни изплаши така!“

„Ясно,“ бащата мушитрънче казва, „на къде отиде той?“

„Ами,“ казват те, „той отиде на там.“

„Чакайте!“ казва бащата мушитрънче, „Аз ше го настигна. Не се безпокойте, деца! Аз ще го хвана.“ След което той отлита за да го преследва.

Излизайки от ъгъла, той вижда лъвът който ходи по пътеката.

Но мушитрънчето не го е страх.То връхлита на гърбът на лъва и започва да го гълчи: „какво те носи при моята къща,“ то казва, „и да ми плашиш децата?!“
Click to help!
· Беларуская?
· Bosanski, Босански?
· Hrvatski?
· Językŭ slověnĭskŭ?
· Kaszëbsczi, Pòmòrsczi?
· Македонски?
· Русиньскый?
· Slovenščina?
· Serbšćina?
· Трасянка?

Лъвът продължава да ходи без да обръща внимание.

Това кара малкият герой започва да го хока още пояростно. „Ти нямаш право да бъде там аз ти казвам! И ако дойдеш па ...“ казва той, „Е тогава ти ще видиш! Аз не искам да го направя,“ казва той, вдигайки единят си крак, „но мога да ти счупя гърба, с един крак, за секунда!“

След което си отлита обратно в гнездото.

„Ето, деца,“ казва той, „научих го аз този. Той никога няма да се върне тук отново.“


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA