Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Lengoa ligure - Zeneize

Ligurian

Genoese VarietyListen?

Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 

Translator: A. Gazzano

Location: Buenos Aires (Argentina)

Language information: [Click]O rætìn

O rætìn o gh’avéiva o nîo inta remìssa pe-i câri.

Ina vòtta i vêgi êan xoæ lontàn – voéivan atrovâ quarcösa da mangiâ pe-i seu picìn – e avéivan lasciòu i fìggi da sôli.

Da li a pöco, l’öxéllo poæ o l’é tornòu a câza.

Click to help!
· Armăneashce?
· ¿Asturianu?
· Bourguignon?
· Corsu?
· Fá d’Ambô?
· Forro?
· Kreyol Lwiziyen?
· Ladin?
· ¿Llionés?
· Lumbaart?
· Lunguyê?
· Mirandese?
· Молдовеняскэ?
· Nnapulitano?

· No ling?
· Normaund?
· Papiá Kristang?
· Patuá?
· Picard?
· Poetevin-
  séntunjhae?
· Québécois?
· Seselwa?
· Sèrtchais?
· Sicilianu?
· Vlaheshte?
· ¿Yanito?
«Cöse l’é sucèsso chi?» o l’à domandòu. «Chi v’à ferîo, figeu? Séi tùtti spaventæ!»

«Oh, papà,» gh’àn dîto, «l’é apénn-a vegnûo in móstro grànde. O l’êa tànto fêo e gràmmo! O l’à mìsso quelli gréndi éuggi adòsso a-o nòstro nîo, e o n’à fæto tànta poîa!»

«Segûo,» o l’à dîto papà rætìn, «ma dôv’o l’é andæto?»

«Amîa,» gh’àn dîto liâtri, «o l’é partîo de la.»

«Spêtæ,» o l’à dîto papà rætìn, «andiö a çercâlo. Òua no stâve a pròcupâ, figeu. Mi l’atroviö» E alôa o l’é xoòu aprêuvo a lê.

Gjòu o prìmmo cànto, o l’à vìsto o lión ch’o caminâva de la.

Ma o rætìn o no gh’à avûo mîga poîa. O s’é pösòu in sciâ schénn-a do lión e o l’à incomensòu a sbragiâghe: «Cómme mâi ti vêgni in ca mæ, e ti ghe métti poîa a-i mæ figeu?!»

O lión o no gh’à fæto câxo e o l’é andæto avànti.

Quìndi o coragiôzo rætìn o gh’à sbragiòu ancón ciù fòrte. «No ti gh’æ nìnte da fâ in ca mæ, t’avîzo! E se ti ghe vêgni tórna, alôa ti vediæ! Davéi no véuggio fâlo,» o gh’à dîto, e infìn o l’à mìsso sciù ina sanpétta, «ma inte ’n moménto te scciàppo a schénn-a da ’na sanpâ!»

Dîto coscì, o l’é xoòu tórna a-o seu nîo.

«Ghe sémmo, figeu», o l’à dîto, «gh’ò dæto ’na bèlla leçión. Quello li o no ghe vêgne mâi ciù».


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA