Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Sallaans
Salland Low Saxon of Lutten, Northeastern Overijssel, Netherlands


Listen to this translation narrated with native pronunciation:

[Download mp3]

Translation and Narration: Dick van Faassen

Location: Borne, Overijssel, Netherlands

Language information: [Click]Click here for different versions. >


Click here for different versions. >[Dutch Spelling] [German Spelling]    


’t Winterkoninkien

’t Winterkoninkien had zien nust ebouwd in de wagenschure. Op ’n keer waren allebeide de olden uut-evleugen — ze wollen wat eten veur de jonkies halen — en ze hadden heur kleinties helemoale alleenig eloaten.

Noa ’n tiedlang kump de va weer bi'j huus. “Wat is hier gebeurd?” zeg e, “Wie hef oe wat edoane, kinder? Ie bint joa helemoale verschrikt?”

“Och, Va,” zegt ze, “D’r kwamp hier net zo’n grote bullebak veurbi'j. Die zag d’r zo geméen en grouwelik uut. Hij gloepten mit zien grote ogen zo ons nussien binnen. En doar binne wi'j zo benauwd van ewörden.”

And YOUR language?“Zo,” zeg de va. “Woar is e hen egoane?”

“Nou,” zegt ze, “Hi'j is die kaante uut egoane.”

“Wach eempies,” zeg de va, “Ik goa d’r drekt achteran. Stille maar, kinder! Ik zal ’m wel kriegen ...”

En hij vlög d’r achteran.

As e de hoek umme kump is ’t een leeuw die doar löp.

Maar ’t winterkoninkien is niet bange uut-evallen. Hij giet bi'j de leeuw op de rugge zitten en begunt ’m uut te schelden. “Wat he’j bi'j mi'j bi'j ’t nust te zuuken, ieje?!” zeg e hellig, “en mien jonkies benauwd te maken?!”

De leeuw trekt ’m d’r niks van an en löp gewoon wieder.

Nou begunt dat kleine krummeltien nog helliger an te goan. “Ie hebt doar helemoale niks te zuuken, vertel ik oe! En a’j nog es weer dorft te kommen,” zeg e, “dan zu’j ’t wel marken! Ik doe ’t niet grage“ — en hij hold zien iene pootien in de lucht — “mar aanders mu’k oe de rugge deur de midden trappen!”

Doarnoa vleug e weer noar zien nust hen.

“Zo, kinder,” zeg e, “Die he’k dat mooi of-eleerd. Die kump hier nooit weer!


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA