Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Līvõ kēļ
LivonianListen?

Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 

 

Translation: Alejandro Warbola

Location: Morgantown, West Virginia, USA

Language information: [Click]Click here for different versions. >Tšiltšal

Tšiltšalõn vȯļ piezā auto taļsõ. Ikškõrd līndiztõ tšiltšal vanbist ulzõ, ku vȯtšõ piškiztõn midēgõst sīedõ. Pūogad eitõ bet täudlistiz ikšiggiņ.

Lekš rōz aigõ, až izā tšiltšal kuodāj tāgiž jōdiz.

„Mis täs suggõn um?” ta kizīz. „Kis täddõn vigā tīend um? Tēg ūotõ tikkiž jarā ädāgõnd palgõdõks!”

„Ak, izā,” jēngiztõ lǟlamstiz pūogad, „mingi sūr īrmatõks kei just täs. Ta neiz nei irmõz ja äbknaš ulzõ! Ta vaņtļiz eņtš sūrd sīlmadõks mäd piezzõ. Se irmtiz mēḑi väggi jarā!”

„Ak, nei!” izā tšiltšal kizīz, “Ja kus pūolõ ta lekš?”
Click to help!
· Karjalane?
· Коми кыв?
· Коми-Пермяцкöй?
· Lüüdin kiel’?
· Моаньсь?
· Meänkieli?
· Удмурт кыл?
· Vepsan kel’?
· Võro kiil?
· Vad’d’alain?
· Ханты ясанг?

„Ta lekš alā siedā riekkõ pids.” vastātiztõ pūogad.

„Vȯdlõgid, lapst!” kītiz izā tšiltšal. “Ma lǟb tämmõn pierrõ. Algid täd lapst ni murtõgid. Kil ma ta käddõ sōb!”

Pierrō siedā līndiz ta īrmatõks pierrõ. Až ta riek kīerõks pǟlõ jōdiz vȯļ sǟl louv kis sǟl jeddõpēḑõn kei.

Bet tšiltšal iz kartõn. Ta līndiz louv sǟlga pǟlõ ja īrgiz rīḑļõm. „Mis ažžõ vȯļ sinnõn min kuodāj lǟdõ,” kītõb ta, „ja min pȯigḑi irmtõ?!”

Louv nemē iz pand siedā tǟdõl ja kenžlīz jeddõpēḑõn.

Pierrō siedā īrgiz tšiltšal vel jemīņ suoimõm. „Sinnõn äb vȯnnõd sīņõ mittõ mingizt ažžõ, ma kītõb sinnõn! Ja až sinnõn um tōmi vel tāgiž tūlda, siz kil ma sinnõn nägţõb” ap-nutīz tšiltšal. “Ma äb tōji siedā kil tīedõ,” kītõb tšiltšal ja nustāb eņtš īd jālgiņ ilzõ, „bet ma võiks sīlmapilksõ murdõ sin sǟlga!” Pierrō siedā līndiz ta tāgiž eņtš piezzõ.

„Nǟtõ pūogad,” kītõb ta, „Ma āndiz tämmõn jõvā opātõks. Ta jubā tāgiž äb tul!”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA