Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Norsk
Nynorsk

Norwegian (Neo-Norwegian)Listen?

Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 

Translators: Helge Kåre Fauskanger

Location: Lille Fauskanger, Kjerrgarden (Norway)

Facilitator: Mike Szelog, Manchester, New Hampshire (USA)

Language information: [Click]Click here for different versions. >Gjerdesmetten

Gjerdesmetten hadde reiret sitt i eit hjørne på låven. Ein gong flaug begge dei vaksne fuglane ut – dei ville finne noko å ete til ungane sine, og let dei vere heilt åleine.

Etter ei stund kom Far Gjerdesmett heim til reiret att.

“Kva har hendt her?” seier han. “Kven er det som har gjort dykk noko, ungar? De ser ut som de har vorte vettskremde, alle saman!”

“Åh, pappa,” sa dei, “ein stor stygging kom forbi her for berre nokre augneblink sidan. Han var skikkeleg skremmande! Han stirra inn i reiret vårt og hadde slike skikkeleg digre auge og skremde oss skikkeleg fælt!”

“Ja, eg skjøner,” sa Far Gjerdesmett. “Kvar gjekk han hen?”

“Jau,” sa dei, “han gjekk den vegen – ned der i skogen!”

“Vent her!” sa Far Gjerdesmett. “Eg skal fylgje etter han! No skal de ikkje vere redde, ungar, eg skal få tak i han.” Med desse orda flaug han i veg frå reiret sitt.

Han flaug altså lenger inn i skogen, så rundt ein sving, og etter ei stund kom han over ei løve.

Men gjerdesmetten var ikkje det minste skremd. Han landa på ryggen til løva og byrja å skjelle henne ut.

“Kva har du med å kome til huset mitt,” seier han, “og skreme ungane mine slik?”
Click to help!
· Bornholmsk?
· Dọnsk tunga?
· Götamål?
· Gutniska?
· Norrländska?
· Övdalsk?
· Skånska?
· Sveamål?
· Sydslesvigsk?
· Trøndersk?

Løva bryr seg slett ikkje om fuglen og går berre vidare.

Det gjer den vesle hissigproppen berre endå villare, og han byrjar å skjelle ut løva endå verre enn før.

“No skal du høyre her – du har slett ikkje noko å gjere der! Og om du tør å kome attende,” seier han, “ja, då skal du få sjå – eg har ikkje lyst til å gjere det,” seier han, og byrjar å løfte ein av føtene, “men eg knekkjer ryggen på deg med foten min på ein augneblink!”

Då han hadde sagt det, flaug han rett attende til reiret sitt.

“Sånn ja, ungar,” seier han, “eg lærte den fæle løva ei skikkeleg lekse. Ho tør nok aldri kome hit meir.”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA