Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Basa Jawa
Javanese


Listen to this translation narrated with native pronunciation:

[Download mp3]

Translation: Eny Sri Wahyuni

Location: Semarang, Central Java (Indonesia)

Narration: Indira Genowati (Seattle, USA; Jakarta, Indonesia)

Facilitation: Lourdes Maganis (Seattle, USA; Manila, The Philippines)

Language information: [Click]Click here for different versions. >
Glathik

Nalika semana, ana susuh manuk glathik ana ing garasi cilik. Nalika bapa-biyung wong tuwane manuk kuwi lunga amarga arep golek pangan kanggo anak-anake, bocah-bocah kuwi ditinggal nang susuh tanpa dikancani.

Sawetara, bapa manuk kuwi bali nang omah.

“Ana kedadeyan apa nang kene? Sapa sing milara kowe: kena apa kok kowe pada wedi?”

“Oh Bapa, ana demit sing teka ora sepira suwene mau. Rupane katon kejem lan ngagetake. Dheweke nyawang susuh iki karo mripate sing gedhe-gedhe. Mulane kita pada wedi!”.

“Oh ngono?” bapa manuk takon, “Lungane nang endi?”

“Mrana, dheweke lunga mrana.”

“Kowe padha ngenteni nang kene,” kandhane bapa manuk, “aku arep ngetutake dheweke. Aja wedi maneh, anak-anakku, tak tandangane”. Ora sepira suwe, dheweke wis mabur arep ngetutake “demit” kuwi.

Tekan pojokan, dheweke ngonangi singa sing isih mlaku-mlaku.

Nanging glathik iki ora dadi wedi. Dheweke menclok nang gegere singa kuwi lan menteleng nesu.

Click to help!
Mengeklik untuk menolong!
· Bahasa Iban?
· Bahasa Mathura?
· Bahasa Melayu?
· Basa Sunda?
· Baso Minang?
· Lia-tetun?
· Petjoh?
· Bahasa lain yang di Indonesia?
· Bahasa lain yang di Malaysia?
“Kena apa kowe marani susuhku lan marakake anak-anakku wedi?”

Singa kuwi ora nggagas lan gue neruske mlakune.

Glathik kuwi dadi tambah nesu, lan ngomong lan ngomong. “Iki kuwi dudu urusanmu marani susuhku. Tak kandhani yo, aja mara mrana maneh utawa ana kahanan sing ala bakalan kedadeyan nyang awakmu. Aku ora kepengin nggawe iki,” wayah dheweke ngangkat salah siji sikile,” nanging aku isa nyeklekke balungmu yen kowe isih bali nyang kana maneh!”

Ora sepira suwene, bapa manuk mulih nyang susuhe.

“Oh anak-anakku, aku wis menehi pelajaran karo dheweke. Dheweke wis ora bakal teka mrene maneh nyang omah iki ngganggu kowe kabeh”.© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA