Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Basa Sunda

Sundanese


Listen to this story narrated in Sundanese:

[Download mp3]

Translation & Narration: Nurliati Djaya

Location: Issaquah, WA (USA), formerly Bandung (Indonesia)

Facilitation: Doddy Ervody & Lourdes Maganis

Language information: [Click]Click here for different versions. >Manuk Galatik

Dina hiji mangsa, aya manuk Galatik sakulawarga anu ngapimilik hiji tempat. Dina hiji poe, kadua indung bapa Galatik ngapung kaluhur neangan parab jang anak-anakna bari ninggalkeun maranehannana.

Heunteu sabaraha lila, bapana galatik balik ka sayangna.

“Aya kajadian naon ieu didieu?” ceuk bapa Galatik, “Saha anu geus ngaganggu maraneh? Maneh sarerea kataringalina siga anu kasarieunan!”

“Aduh, pa.” ceuk anakna, “Aya mahluk goreng patut jeung gede, katingalina galak pisan sareng pikasieuneun, panon manehna anu gede mencrong wae ka sayang urang, jadi urang sadayana kasieunan.”

“Oh ya?” bapa Galatik nyarios, “kamana manehna inditna?”.

“Hmm, manehna indit ka belah ditu,” ceuk anak-anakna.

“Tungguan didieu!” saur bapak galatik, “Bapa arek ngudag manehna. Maraneh tong hariwang, bapak arek nyiksa manehna.”

Click to help!
Mengeklik untuk menolong!
· Bahasa Iban?
· Bahasa Mathura?
· Bahasa Melayu?
· Baso Minang?
· Lia-tetun?
· Petjoh?
· Bahasa lain yang di Indonesia?
· Bahasa lain yang di Malaysia?
Anggeus kitu, bapak Galatik ngapung arek ngudag mangkelukna. Waktu nepi ka tikungan kasampak aya singa keur leumpang didinya.

Tapi manuk Galatik heunteu ngarasa sieun, manehna eunteup dina tonggong singa jeung mimiti ngagorowok ka manehna. “Aya urusan naon maneh datang ka imah kuring?” si singa heunteu paduli manehna terus wae leumpang.

Malahan ieu ngajadikeun si cerewet leutik nyentak leuwih galak deui, “Maneh heunteu aya urusan aya diditu, nyaho!” jeung lamun maneh nepi ka wani balik deui, cenah, “yah, tingalikeun we engke kuring bener bener heunteu hayang ngalakonan,” ceuk bapa galatik bari ngangkat sabeulah sukuna, “tapi kuring bakal motongkeun tonggong maneh make suku saharita oge!”

Anggeus kitu, manehna ngapung deui balik sayangna.

“Enggeus beres, barudak,” cenah, “bapa geus mere pelajaran ka si jahat eta, manehna can tangtu wani balik deui.”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA