Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Il-Malti

Maltese


Listen to this translation narrated with native pronunciation:

[Download mp3]

Translation: Antoine Cassar

Location: Qrendi, Malta

Narration: Melanie Saliba, Dingli, Malta (Radyu Kottoner 98FM, Malta)

Sound Recording: Antonio Olivari D’Emanuele, Hamrun, Malta (Radyu Kottoner 98FM, Malta)

Facilitation: Mike Szelog

Sound Processing: Reinhard F. Hahn

Language Information: [Click]Click here for different versions. >Il-Pespus

Il-pespus kien ibejjet f’rokna tal-maqjel. Darba minnhom, iż-żewġ għasafar il-kbar taru ’l bogħod – riedu jfittxu l-ikel għall-għasafar iż-żgħar, u dawn tħallew waħedhom.

Wara ftit, Missier Pespus irritorna fil-bejta.

“Hawn x’ġara?” qal Missier Pespus. “Min għamlilkom il-ħsara, għeżież tfal? Qiskom ħadtu xi qatgħa!”

“O Pa,” qalu, “ġie xi babaw, għadda minn hawn ftit tal-minuti ilu. Tgħidx kemm werwirna! Baqa’ jiċċassa ġol-bejta, kellu għajnejh enormi, il-vera ħadna qatgħa!”

“Qed nifhem,” qal Missier Pespus, “u mbagħad fejn mar?”

“Ħeqq,” qalu, “telaq ’l hemm, lejn il-bosk.”

“Stennewni hawn!” qal Missier Pespus, “ħa mmur warajh. Tibżgħux tfal, naqbdu u npattihielu.” Imbagħad tar ’l hemm biex ifittxu.

Wasal sal-bosk, għamel dawra żgħira u wara ftit iltaqa’ ma’ ljun.

Ma beżax minnu. Niżel, poġġa fuq dahar l-iljun, u beda jċanfru. “X’int tagħmel int, tiġi tħuf ġo dari u tbeżża’ lil uliedi?”

L-iljun ma tax kas l-għasfur u kompla miexi.

B’riħet hekk, Missier Pespus beda jfur bir-rabja, leħnu sar aktar feroċi, u beda jċanfru: “Ara ma terġax tersaq lejn dari, ta! M’għandniex xi rriduk! U jekk tażżarda tiġi, imbagħad tara x’nagħmillek jien … u l-vera ma rridx nagħmilha,” qal waqt li għolla siequ, “imma nkissirlek dahrek b’sieqi f’sekonda!”

U wara li qal dan, telaq itir lura lejn il-bejta.

“Kollox sew, tfal,” qal, “tajtu lezzjoni sewwa jien. Dak żgur ma jerġax jersaq ’l hawn.”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA