Of Things Wraithlike and Most Uncanny: Lowlands-L’s Crypt
Of Things Wraithlike and Most Uncanny: Lowlands-L’s Crypt

Contents
Introduction

My Scariest Halloween
The Bloody X-Ray Job
The Ferranti Spectre
That Damned House
The Blackout Ghost
The Neep Lantern
The House of Scott
The Lonely Spinner
Old Bond Store Ghost
Sitting There
Rattling Buckets
An Bhean Amach
Nine Fragments
Samhain Moon
Nsansabonsam
The Eerie House
Kinderspiel
He Woke
Moaning on the Moor
Dat klaagt in’t moor
De reus van Börk
Grote Harold van Börk
Nachtmerrie
Nightmare
Alptraum
Pesadilla
Pesadelo

Participants
Submissions
Contact
Links

Lowlands-L
Anniversary
Offline Resources
Traditions
History
Travels
Gallery
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United StatesDe reus van Börk

deur Arend Victorie
(Drèens · Drenthe Low Saxon)

I n de tied van Picardt – 17e eeuw – geleufde ’t volk steevast an ’t bestaon van reuzen en dizze geletterde man beweerde zölfs in zijn 22 geschriften, dat de hunebedden indertied deur reuzen waren ebouwd. Veul mèensen hebt dit in latere jaoren voor waor an-eneumen. ’t Verhaal giet dat het geraamte van een reus is op-egraven op de Oosteinder es, noord-oostelijk van Westerbörk bij de “Toppiesbarg”. Picardt schref hieraover met grote overtuuging. Zij hebt in Westerbörk evenwel constateerd dat ’t bij de Topjesberg op-egraven gebiente afkomstig mut wezen van een vroggere schaopherder, die nogal groot was uut-evallen. Hij zul zich daor van ’t leven hebben beroofd en op dezölfde plekke ok begraven. Verder zeg ’t verhaal dat ’t gebiente, umdat ’t toch wel van een zeldzame grootte was, weurde op-egraven en een tied lang tentoon-esteld ten huuze van de Schulte Nijssingh.

 

blogspot visitor

© 2009, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA