Of Things Wraithlike and Most Uncanny: Lowlands-L’s Crypt
Of Things Wraithlike and Most Uncanny: Lowlands-L’s Crypt

Contents
Introduction

My Scariest Halloween
The Bloody X-Ray Job
The Ferranti Spectre
That Damned House
The Blackout Ghost
The Neep Lantern
The House of Scott
The Lonely Spinner
Old Bond Store Ghost
Sitting There
Rattling Buckets
An Bhean Amach
Nine Fragments
Samhain Moon
Nsansabonsam
The Eerie House
Kinderspiel
He Woke
Moaning on the Moor
Dat klaagt in’t moor
De reus van Börk
Grote Harold van Börk
Nachtmerrie
Nightmare
Alptraum
Pesadilla
Pesadelo

Participants
Submissions
Contact
Links

Lowlands-L
Anniversary
Offline Resources
Traditions
History
Travels
Gallery
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United StatesDat klaagt in’t moor

deur Klaus Groth (1819–1899)
aover-ezet uut ’t Nedersaksisch (Platduuts) van Dithmarschen naot ’t Drèens

deur Arend Victorie
(Drèens · Drenthe Low Saxon) > English


Wat klaagt daor ’s aovents ’t moor toch deur?
Is dat de wiend in ’t riet wa’k heur?
Och nee! Dat is gien riet of wiend!
Daor klaagt een vrouwe! Daor reerd een kiend!

’t Jammert ’s aovends ziek in ’t rond.
’t Klaagt en ’t knarpt töt de morgenstond,
En ’t vlocht veur d’eerste zunnestralen,
as de nevel oplöst in de dalen.

Maor as de scheuper ’s middags slöp,
Dan heurde hij wat ’t lijzig röp,
Zo diepe en domp, zo zwak en wiek
Asof ’t de dood in d’ogen keek.

’t Is een ziel en die hef gien rust.
Zij löst op as de dauw de morgen kust.
’t Is een ziel in bange stried.
’t Zingt en zingt een wiegelied.

En is ’t in ’t moor ruuzig, kold,
En jag de wiend de blaa’n van ’t holt,
Dan vlög zij mit in die wilde wiend –
Een bleek jong wicht, in heur arm een kiend.

In de Doevenhei, daor lig een ven
Mit dooie wilgen der rondum hen.
In de Doevenhei lig een diep moeras.
Gien starfling waogt zich bij die plas.

’t Witte wollegrös gruit daor
Rondum ’t baodemloze moor.
’t Water borrelt gruun en ’t stinkt.
’t trekt oe dale en ie verdrinkt.

En in die koel smeet zij ooit ie heur kiend.
Dat is de plekke waor aj heur viendt.
Daor stiet zij en trekt uut heur haor
En is opiens verdwenen töt an ’t volgend jaor.

De kwartel slat, de harfst die komp.
De koekoek is al laank verstomd.
Maor heur, wat klaagt daor luud en zwaor?
Gauw is ’t weer stille, töt ankoomd jaor.

> English version

blogspot visitor

© 2009, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA